Gospodarka zasobami wody i ścieków należy do tej branży, gdzie liczy się wysoka dostępność usługi dla Klienta. Projektujemy i integrujemy specjalistyczne rozwiązania dla branży wod-kan. oparte o sterowniki programowalne i panele operatorskie czołowych producentów światowych. Opracowujemy autorskie modele pracy systemów i algorytmy sterowania urządzeniami wykonawczymi w obiektach nowych i eksploatowanych.

Dostarczamy rozwiązania technologiczne w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody. Wyposażane przez nas obiekty posiadają nowoczesne rozwiązania, pozwalające na wdrożenie oszczędnych i wydajnych procesów uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia lub procesów przemysłowych. Monitorujemy, analizujemy i transmitujemy charakterystyczne parametry jak pomiar poziomu w zbiornikach, stan pracy urządzeń, pomiar zawartości chloru wolnego, twardości wody etc.

Projektujemy i wdrażamy systemy na potrzeby Oczyszczalni i Przepompowni Ścieków. Monitorujemy i sterujemy pracą bezobsługowych przepompowni w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii GSM. Gromadzimy dane o wystąpieniu awarii, jak: zanik i powrót napięcia, alarmy o stanach poziomu medium w zbiorniku, stan pracy pomp, suchobieg, etc.

W 2015r. opracowaliśmy i wykonaliśmy autorski projekt transmisji sygnału wizyjnego za pomocą instalacji światłowodowej, w ramach monitoringu miejskiego miasta Gdańsk, z wykorzystaniem kanalizacji sanitarnej.

Zaufali nam:

  • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.
  • Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • Eksploatator sp. z o.o.
  • Reknica sp. z o.o.